Run of lintian-fixes for dnsviz

Try this locally (using the lintian-brush package):

debcheckout dnsviz
cd dnsviz
lintian-brush

Merge these changes:

git pull https://janitor.debian.net/git/dnsviz lintian-fixes/main

Summary

Diff

diff --git a/debian/control b/debian/control
index 6e7a256..36f0aa8 100644
--- a/debian/control
+++ b/debian/control
@@ -12,7 +12,7 @@ Build-Depends:
  python3-libnacl,
  python3-m2crypto (>= 0.28.0~),
  python3-pygraphviz (>= 1.4~)
-Standards-Version: 4.3.0
+Standards-Version: 4.5.0
 Homepage: https://github.com/dnsviz/dnsviz
 Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/dns-team/dnsviz
 Vcs-Git: https://salsa.debian.org/dns-team/dnsviz.git
diff --git a/debian/copyright b/debian/copyright
index a4025be..d7c64a7 100644
--- a/debian/copyright
+++ b/debian/copyright
@@ -1,4 +1,4 @@
-Format: http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
+Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
 Upstream-Name: Casey Deccio
 Upstream-Contact: Casey Deccio <casey@deccio.net>
 Source: https://github.com/dnsviz/dnsviz
diff --git a/debian/source/options b/debian/source/options
index 519a92d..7423a2d 100644
--- a/debian/source/options
+++ b/debian/source/options
@@ -1,2 +1 @@
 single-debian-patch
-compression = "gzip"
diff --git a/debian/upstream/metadata b/debian/upstream/metadata
new file mode 100644
index 0000000..390e241
--- /dev/null
+++ b/debian/upstream/metadata
@@ -0,0 +1,5 @@
+---
+Bug-Database: https://github.com/dnsviz/dnsviz/issues
+Bug-Submit: https://github.com/dnsviz/dnsviz/issues/new
+Repository: https://github.com/dnsviz/dnsviz.git
+Repository-Browse: https://github.com/dnsviz/dnsviz

Full worker log Full build log