Run of fresh-releases for golang-github-go-kit-kit

Try this locally (using the lintian-brush package):

debcheckout golang-github-go-kit-kit
cd golang-github-go-kit-kit
new-upstream
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
	/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src/github.com/openzipkin/zipkin-go/model (from $GOPATH)
src/github.com/go-kit/kit/tracing/zipkin/grpc.go:9:2: cannot find package "github.com/openzipkin/zipkin-go/propagation/b3" in any of:
	/usr/lib/go-1.11/src/github.com/openzipkin/zipkin-go/propagation/b3 (from $GOROOT)
	/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src/github.com/openzipkin/zipkin-go/propagation/b3 (from $GOPATH)
src/github.com/go-kit/kit/transport/amqp/encode-decode.go:5:2: cannot find package "github.com/streadway/amqp" in any of:
	/usr/lib/go-1.11/src/github.com/streadway/amqp (from $GOROOT)
	/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src/github.com/streadway/amqp (from $GOPATH)
src/github.com/go-kit/kit/transport/nats/encode_decode.go:6:2: cannot find package "github.com/nats-io/go-nats" in any of:
	/usr/lib/go-1.11/src/github.com/nats-io/go-nats (from $GOROOT)
	/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src/github.com/nats-io/go-nats (from $GOPATH)
dh_auto_build: cd obj-x86_64-linux-gnu && go install -gcflags=all=\"-trimpath=/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src\" -asmflags=all=\"-trimpath=/<<PKGBUILDDIR>>/obj-x86_64-linux-gnu/src\" -v -p 4 github.com/go-kit/kit/auth/basic github.com/go-kit/kit/auth/casbin github.com/go-kit/kit/auth/jwt github.com/go-kit/kit/cmd/kitgen github.com/go-kit/kit/cmd/kitgen/templates github.com/go-kit/kit/endpoint github.com/go-kit/kit/log github.com/go-kit/kit/log/deprecated_levels github.com/go-kit/kit/log/level github.com/go-kit/kit/log/logrus github.com/go-kit/kit/log/syslog github.com/go-kit/kit/log/term github.com/go-kit/kit/tracing github.com/go-kit/kit/tracing/opencensus github.com/go-kit/kit/tracing/opentracing github.com/go-kit/kit/tracing/zipkin github.com/go-kit/kit/transport github.com/go-kit/kit/transport/amqp github.com/go-kit/kit/transport/grpc github.com/go-kit/kit/transport/http github.com/go-kit/kit/transport/http/jsonrpc github.com/go-kit/kit/transport/httprp github.com/go-kit/kit/transport/nats github.com/go-kit/kit/util/conn returned exit code 1
make: *** [debian/rules:16: build] Error 1
dpkg-buildpackage: error: debian/rules build subprocess returned exit status 2
--------------------------------------------------------------------------------
Build finished at 2019-04-30T19:05:02Z

Full worker log Full build log