Package list gnome-user-docs / 1493c57
Update Polish translation Piotr Drąg 8 months ago
1 changed file(s) with 12 addition(s) and 164 deletion(s). Raw diff Collapse all Expand all
66 msgid ""
77 msgstr ""
88 "Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
9 "POT-Creation-Date: 2020-09-09 14:51+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2020-09-12 15:45+0200\n"
9 "POT-Creation-Date: 2020-09-30 11:03+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2020-10-03 12:32+0200\n"
1111 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
1212 "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
1313 "Language: pl\n"
8282 #: C/mouse-mousekeys.page:17 C/mouse-problem-notmoving.page:13
8383 #: C/mouse-sensitivity.page:17 C/nautilus-list.page:17
8484 #: C/net-default-browser.page:15 C/net-default-email.page:14
85 #: C/net-email-virus.page:15 C/net-install-flash.page:13 C/net-manual.page:17
86 #: C/net-othersconnect.page:15 C/net-othersedit.page:15 C/net-proxy.page:19
87 #: C/net-slow.page:13 C/net-wireless-adhoc.page:15
88 #: C/net-wireless-disconnecting.page:20 C/net-wireless-noconnection.page:14
85 #: C/net-email-virus.page:15 C/net-manual.page:17 C/net-othersconnect.page:15
86 #: C/net-othersedit.page:15 C/net-proxy.page:19 C/net-slow.page:13
87 #: C/net-wireless-adhoc.page:15 C/net-wireless-disconnecting.page:20
88 #: C/net-wireless-noconnection.page:14
8989 #: C/net-wireless-troubleshooting-device-drivers.page:18
9090 #: C/net-wrongnetwork.page:16 C/power-batteryestimate.page:19
9191 #: C/power-batterylife.page:24 C/power-batteryoptimal.page:18
1456914569
1457014570 #. (itstool) path: info/desc
1457114571 #: C/net-browser.page:17
14572 msgid ""
14573 "<link xref=\"net-default-browser\">Change the default browser</link>, <link "
14574 "xref=\"net-install-flash\">install Flash</link>…"
14575 msgstr ""
14576 "<link xref=\"net-default-browser\">Zmiana domyślnej przeglądarki</link>, "
14577 "<link xref=\"net-install-flash\">instalacja wtyczki Flash</link>…"
14578
14579 #. (itstool) path: page/title
14580 #: C/net-browser.page:23
14572 msgid "<link xref=\"net-default-browser\">Change the default browser</link>…"
14573 msgstr ""
14574 "<link xref=\"net-default-browser\">Zmiana domyślnej przeglądarki</link>…"
14575
14576 #. (itstool) path: page/title
14577 #: C/net-browser.page:22
1458114578 msgid "Web browsers"
1458214579 msgstr "Przeglądarki WWW"
1458314580
1522915226 #: C/net-general.page:29
1523015227 msgid "Networking terms &amp; tips"
1523115228 msgstr "Terminy sieciowe i wskazówki"
15232
15233 #. (itstool) path: info/desc
15234 #: C/net-install-flash.page:19
15235 msgid ""
15236 "You may need to install Flash to be able to view websites like YouTube, "
15237 "which display videos and interactive web pages."
15238 msgstr ""
15239 "Do przeglądania niektórych stron zawierających filmy i interaktywne "
15240 "interfejsy może być potrzebna wtyczka Flash."
15241
15242 #. (itstool) path: page/title
15243 #: C/net-install-flash.page:23
15244 msgid "Install the Flash plug-in"
15245 msgstr "Instalacja wtyczki Flash"
15246
15247 #. (itstool) path: page/p
15248 #: C/net-install-flash.page:25
15249 msgid ""
15250 "<app>Flash</app> is a <em>plug-in</em> for your web browser that allows you "
15251 "to watch videos and use interactive web pages on some websites. Some "
15252 "websites won’t work without Flash."
15253 msgstr ""
15254 "<app>Flash</app> to <em>wtyczka</em> do przeglądarki WWW umożliwiająca "
15255 "oglądanie filmów i używanie interaktywnych stron na niektórych witrynach. "
15256 "Bez niej mogą w ogóle nie działać."
15257
15258 #. (itstool) path: page/p
15259 #: C/net-install-flash.page:34
15260 msgid ""
15261 "If you do not have Flash installed, you will probably see a message telling "
15262 "you so when you visit a website that needs it. Flash is available as a free "
15263 "(but not open-source) download for most web browsers. Most Linux "
15264 "distributions have a version of Flash that you can install through their "
15265 "software installer (package manager) too."
15266 msgstr ""
15267 "Jeśli Flash nie jest zainstalowany, to strony go potrzebujące wyświetlają "
15268 "komunikat o jego braku. Flash jest dostępny bezpłatnie (ale nie jest "
15269 "oprogramowaniem open source) dla większości przeglądarek WWW. Większość "
15270 "dystrybucji systemu Linux ma także wersję do zainstalowania w instalatorze "
15271 "oprogramowania (menedżerze pakietów)."
15272
15273 #. (itstool) path: steps/title
15274 #: C/net-install-flash.page:41
15275 msgid "If Flash is available from the software installer:"
15276 msgstr "Jeśli Flash jest dostępny w instalatorze oprogramowania:"
15277
15278 #. (itstool) path: item/p
15279 #: C/net-install-flash.page:43
15280 msgid ""
15281 "Open the software installer application and search for <input>flash</input>."
15282 msgstr ""
15283 "Otwórz instalator oprogramowania i wyszukaj słowo <input>flash</input>."
15284
15285 #. (itstool) path: item/p
15286 #: C/net-install-flash.page:47
15287 msgid ""
15288 "Look for the <gui>Adobe Flash plug-in</gui>, <gui>Adobe Flash Player</gui> "
15289 "or similar and click to install it."
15290 msgstr ""
15291 "Poszukaj pakietu <gui>Wtyczka Adobe Flash</gui>, <gui>Adobe Flash Player</"
15292 "gui> lub podobnego i kliknij go, aby zainstalować."
15293
15294 #. (itstool) path: item/p
15295 #: C/net-install-flash.page:51
15296 msgid ""
15297 "If you have any web browser windows open, close them and then re-open them. "
15298 "The web browser should realize that Flash is installed when you open it "
15299 "again and you should now be able to view websites using Flash."
15300 msgstr ""
15301 "Jeśli jakieś okna przeglądarki są otwarte, to zamknij je i następnie otwórz "
15302 "ponownie. Po ponownym uruchomieniu przeglądarka wykryje zainstalowaną "
15303 "wtyczkę Flash i będzie można przeglądać używające jej strony."
15304
15305 #. (itstool) path: steps/title
15306 #: C/net-install-flash.page:59
15307 msgid "If Flash <em>is not</em> available from the software installer:"
15308 msgstr "Jeśli Flash <em>nie jest</em> dostępny w instalatorze oprogramowania:"
15309
15310 #. (itstool) path: item/p
15311 #: C/net-install-flash.page:62
15312 msgid ""
15313 "Go to the <link href=\"http://get.adobe.com/flashplayer\">Flash Player "
15314 "download website</link>. Your browser and operating system should be "
15315 "automatically detected."
15316 msgstr ""
15317 "Przejdź na <link href=\"https://get.adobe.com/pl/flashplayer/\">stronę "
15318 "pobierania wtyczki Flash Player</link>. Przeglądarka i system operacyjny "
15319 "powinny zostać automatycznie wykryte."
15320
15321 #. (itstool) path: item/p
15322 #: C/net-install-flash.page:67
15323 msgid ""
15324 "Click where it says <gui>Select version to download</gui> and choose the "
15325 "type of software installer that works for your Linux distribution. If you "
15326 "don’t know which to use, choose the <file>.tar.gz</file> option."
15327 msgstr ""
15328 "Kliknij przycisk <gui>Wybierz wersję do pobrania…</gui> i wybierz rodzaj "
15329 "instalatora oprogramowania działający w używanej dystrybucji systemu Linux. "
15330 "Jeśli nie wiadomo, która pasuje, to należy wybrać opcję <file>.tar.gz</file>."
15331
15332 #. (itstool) path: item/p
15333 #: C/net-install-flash.page:72
15334 msgid ""
15335 "Look at the <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html"
15336 "\">installation instructions for Flash</link> to learn how to install it for "
15337 "your web browser."
15338 msgstr ""
15339 "Strona z <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html"
15340 "\">instrukcjami instalacji wtyczki Flash</link> zawiera więcej informacji "
15341 "(w języku angielskim)."
15342
15343 #. (itstool) path: section/title
15344 #: C/net-install-flash.page:80
15345 msgid "Open-source alternatives to Flash"
15346 msgstr "Wersje open source wtyczki Flash"
15347
15348 #. (itstool) path: section/p
15349 #: C/net-install-flash.page:82
15350 msgid ""
15351 "A handful of free, open-source alternatives to Flash are available. These "
15352 "tend to work better than the Flash plug-in in some ways (for example, by "
15353 "handling sound playback better), but worse in others (for example, by not "
15354 "being able to display some of the more complicated Flash pages on the web)."
15355 msgstr ""
15356 "Dostępnych jest kilka wolnych wersji wtyczki Flash. W pewnych aspektach "
15357 "działają one lepiej od oficjalnej wersji (np. lepiej obsługują dźwięk), ale "
15358 "w innych gorzej (np. nie potrafią wyświetlić niektórych bardziej "
15359 "skomplikowanych stron napisanych w technologii Flash)."
15360
15361 #. (itstool) path: section/p
15362 #: C/net-install-flash.page:88
15363 msgid ""
15364 "You might like to try one of these if you are dissatisfied with the Flash "
15365 "player, or if you would like to use as much open-source software as possible "
15366 "on your computer. Here are a few of the options:"
15367 msgstr ""
15368 "Można wypróbować jedną z tych wtyczek, jeśli oficjalna wersja nie działa "
15369 "odpowiednio dobrze, albo jeśli ważna jest wolność oprogramowania na "
15370 "komputerze. Oto kilka możliwych wtyczek open source:"
15371
15372 #. (itstool) path: item/p
15373 #: C/net-install-flash.page:94
15374 msgid "LightSpark"
15375 msgstr "LightSpark"
15376
15377 #. (itstool) path: item/p
15378 #: C/net-install-flash.page:97
15379 msgid "Gnash"
15380 msgstr "Gnash"
1538115229
1538215230 #. (itstool) path: info/desc
1538315231 #: C/net-macaddress.page:32