Codebase list pnm2ppa / c814406
Imported Debian patch 1.12-14 Chad Walstrom 18 years ago
3 changed file(s) with 115 addition(s) and 3 deletion(s). Raw diff Collapse all Expand all
0 Summary: Debian updates
1 Keywords: debian
0 Summary: Add Czech translation of templates
1 Keywords:
22
3
0 pnm2ppa (1.12-14) unstable; urgency=low
1
2 * debian/po/cs.po: Added Czech debconf templat submitted by
3 Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz>.
4
5 -- Chad Walstrom <chewie@debian.org> Mon, 23 May 2005 11:22:13 -0500
6
07 pnm2ppa (1.12-13) unstable; urgency=low
18
29 * debian/po/de.po: Added German debconf templated submitted by Erik Schanze
0 #
1 # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
2 # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
3 # this format, e.g. by running:
4 # info -n '(gettext)PO Files'
5 # info -n '(gettext)Header Entry'
6 #
7 # Some information specific to po-debconf are available at
8 # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
9 # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
10 #
11 # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: pnm2ppa\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2004-01-06 10:43-0600\n"
18 "PO-Revision-Date: 2005-05-22 12:28+0200\n"
19 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
20 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24
25 #. Type: boolean
26 #. Description
27 #: ../templates:4
28 msgid "Would you like debconf to configure pnm2ppa?"
29 msgstr "Chcete pnm2ppa nastavit pomocí debconfu?"
30
31 #. Type: boolean
32 #. Description
33 #: ../templates:4
34 msgid ""
35 "You can have debconf perform some simple configuration steps for your "
36 "default pnm2ppa setup (edited in your /etc/pnm2ppa.conf file)."
37 msgstr ""
38 "Pro základní nastavení pnm2ppa můžete místo editace souboru "
39 "/etc/pnm2ppa.conf použít debconf."
40
41 #. Type: select
42 #. Description
43 #: ../templates:11
44 msgid "What model of HP Deskjet printer do you use?"
45 msgstr "Jaký model tiskárny HP DeskJet používáte?"
46
47 #. Type: select
48 #. Description
49 #: ../templates:11
50 msgid ""
51 "The pnm2ppa printer filter behaves differently depending upon which HP "
52 "DeskJet model you use. Choose your model of printer for the default "
53 "configuration file /etc/pnm2ppa.conf."
54 msgstr ""
55 "Filtr pnm2ppa se chová různě podle toho, který model tiskárny HP DeskJet "
56 "používáte. Vyberte si model tiskárny, který má být v souboru /etc/pnm2ppa "
57 "výchozí."
58
59 #. Type: boolean
60 #. Description
61 #: ../templates:19
62 msgid "Would you like debconf to create magicfilter filters?"
63 msgstr "Chcete, aby debconf vytvořil filtry pro magicfilter?"
64
65 #. Type: boolean
66 #. Description
67 #: ../templates:19
68 msgid ""
69 "Magicfilter is a customizable, extensible automatic printer filter. It uses "
70 "its own magic database (a la file(1)) to decide how to print out a given "
71 "print job. Debconf can run the custom pnm2ppa script called \"update-"
72 "magicfilter\" to generate a default set of filters for color and black-and-"
73 "white printing."
74 msgstr ""
75 "Magicfilter je přizpůsobitelný rozšiřitelný filtr pro tiskové úlohy. "
76 "Používá vlastní databázi (a la file(1)), na základě které se rozhoduje, "
77 "jakým způsobem má danou úlohu vytisknout. Debconf může spustit skript "
78 "\"update-magicfilter\", kterým vygeneruje výchozí sadu filtrů pro "
79 "barevné i černobílé výtisky."
80
81 #. Type: boolean
82 #. Description
83 #: ../templates:19
84 msgid ""
85 "The template filter is found in /usr/share/pnm2ppa/ as \"pnm2ppa-magicfilter."
86 "in\". update-magicfilter uses sed to replace @OPTIONS@ from the template "
87 "and place the resulting filters in /etc/magicfilter. Additionally, symbolic "
88 "links are created from the generated pnm2ppa filters to pbm2ppa filters (the "
89 "deprecated predecessor to pnm2ppa)."
90 msgstr ""
91 "Vzorovou šablonu můžete nalézt v /usr/share/pnm2ppa/ pod názvem "
92 "\"pnm2ppa-magicfilter.in\". Skript update-magicfilter nahradí v šabloně "
93 "řetězec @OPTIONS@ a výsledné filtry umístí do /etc/magicfilter. Kromě toho "
94 "se ještě vytvoří symbolické odkazy mezi filtry pnm2ppa a pbm2ppa "
95 "(předchůdce pnm2ppa)."
96
97 #. Type: boolean
98 #. Description
99 #: ../templates:19
100 msgid ""
101 "The only thing left for you to do is run magicfilterconfig to generate your /"
102 "etc/printcap."
103 msgstr ""
104 "Jediné, co musíte udělat, je ručně spustit magicfilterconfig, což vytvoří "
105 "/etc/printcap."