Codebase list python-procrunner / v2.3.0 pytest.ini
v2.3.0

Tree @v2.3.0 (Download .tar.gz)

pytest.ini @v2.3.0raw · history · blame

1
2
3
[pytest]
addopts = -ra
junit_family=xunit2