Codebase list python-procrunner / v2.3.1 pytest.ini
v2.3.1

Tree @v2.3.1 (Download .tar.gz)

pytest.ini @v2.3.1raw · history · blame

1
2
3
[pytest]
addopts = -ra
junit_family=xunit2