Codebase list ruby-gitlab / fresh-snapshots/upstream docker.env
fresh-snapshots/upstream

Tree @fresh-snapshots/upstream (Download .tar.gz)

docker.env @fresh-snapshots/upstreamraw · history · blame

GITLAB_API_ENDPOINT=http://gitlab:3000/api/v4
GITLAB_API_PRIVATE_TOKEN=j3CLYZMg_dsTPpCR2HWf