Lintian Fixes - golang-github-zenazn-goji

No unpublished successful runs for golang-github-zenazn-goji.

Historical runs