scrub-obsolete Package - shishi

No unpublished successful runs for shishi.