Package list metche / debian/1.1-5 debian / po / cs.po
debian/1.1-5

Tree @debian/1.1-5 (Download .tar.gz)

cs.po @debian/1.1-5raw · history · blame

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metche 1:1.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: metche@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-01 09:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 09:30+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "E-mail address receiving metche reports:"
msgstr "Emailová adresa, na kterou budou posílány zprávy metche:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"metche monitors \"system state\" changes.  An hour after the last change has "
"been recorded an e-mail report is sent describing changes made to:\n"
" - files inside the watched directory (/etc by default),\n"
" - user maintained changelog file(s) (if configured to do so),\n"
" - the list of installed Debian packages (if configured to do so)."
msgstr ""
"metche monitoruje změny \"stavu systému\". Hodinu poté, co jsou zaznamenány "
"poslední změny, je poslána zpráva popisující změny zaměřená na:\n"
" - soubory uvnitř sledovaného adresáře (výchozí hodnotou je /etc),\n"
" - uživatelem spravovaný soubor(y) changelog (je-li nastaveno),\n"
" - seznam instalovaných balíčků Debianu (je-li nastaveno)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the e-mail that should receive these reports.  It typically "
"corresponds to the alias or mailing-list used by system administrators for "
"this computer."
msgstr ""
"Zadejte prosím emailovou adresu, na kterou budou tyto zprávy posílány. "
"Obvykle se používá jméno nebo adresář používaný pro administrátora tohoto "
"počítače."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Note: by default, metche does not send detailed diffs describing file "
"changes as this can leak confidential information.  If you want to use this "
"feature, you are strongly encouraged to turn on GPG encryption at the same "
"time. See the metche(8) man page and the configuration file for more details."
msgstr ""
"Poznámka: ve výchozím nastavení metche neposílá detailní rozdíly popisující "
"změny souboru, protože by tak mohlo dojít k úniku důvěrných informací. Pokud "
"si přejete použít tuto vlastnost, silně doporučujeme zapnout šifrování GPG. "
"Pro další informace se podívejte na konfigurační soubor a manuálovou stránku "
"metche(8)."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "Single changelog file"
msgstr "Jeden soubor changelog"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "Multiple changelog files"
msgstr "Více souborů changelog"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "No changelog monitoring"
msgstr "Bez sledování changelogu"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Changelog monitoring type:"
msgstr "Typ sledování changelogu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"metche can monitor one or more changelogs written by the system "
"administrators."
msgstr ""
"metche může sledovat jeden nebo více changelogů napsaných systémovými "
"administrátory."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"These changelogs should contain comments describing the changes made to the "
"system.  The easiest way to organize these comments is to put them all "
"together in one file."
msgstr ""
"Tyto seznamy změn mohou obsahovat komentáře popisující změny provedené "
"systémem. Nejjednodušší cestou pro uspořádání těchto komentářů je umístit je "
"všechny do jednoho souboru."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Another possibility is to have a subdirectory for each administrative task "
"with a file named \"Changelog\".  This way, you can store source code or "
"configuration examples along with the documentation on how they have been "
"used."
msgstr ""
"Další možností je vytvořit pro každou administrativní úlohu podadresář spolu "
"se souborem pojmenovaným \"Changelog\". Takto můžete uchovávat zdrojové kódy "
"a příklady s konfigurací společně s použitou dokumentací."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Changelog file to be monitored:"
msgstr "Sledovaný soubor:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "This option sets the path of the changelog file to be monitored."
msgstr "Touto volbou nastavíte cestu ke sledovanému souboru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Changelog directory to be monitored:"
msgstr "Sledovaný adresář:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This option sets the path to the root directory containing the Changelogs. "
"Each \"Changelog\" file should be in a sub-directory of this directory."
msgstr ""
"Tato volba nastaví cestu do kořenového adresáře obsahujícího soubory změn. "
"Všechny soubory \"Changelog\" by měly být v podadresáři tohoto adresáře."